Vruchtgebruik

Volle of naakte eigendom & vruchtgebruik

Volle eigendom betekent dat het onroerend goed volledig in eigendom overgaat. De nieuwe koper is volledig eigenaar en kan het pand betrekken, verhuren etc.

In het geval van het naakte of blote eigendom is de koper wel eigenaar van het pand, maar behoudt de verkoper het vruchtgebruik. Zolang de verkoper wil mag deze in de woning blijven wonen. De verkoper zou zelfs de woning nog mogen verhuren en de huurpenningen opstrijken.

Bij verkoop op lijfrente is er vaak sprake van een verkoop van het naakte eigendom, waarbij de verkoper het vruchtgebruik behoudt. Over onderhoud en (onder)verhuur kunnen onderling afspraken gemaakt worden. (zie de pagina over contractsvrijheid)

Het Boeket

In de praktijk wordt naast de lijfrente-verplichting doorgaans overeengekomen dat de koper bij aanvang van de overeenkomst direct een deel van de woningwaarde overmaakt. Dit wordt de ‘boeketbetaling’ of ‘het boeket’ genoemd en ligt vaak tussen de 5% en 10%.