Contractsvrijheid

Contractsvrijheid & Contractsvariabelen

De contractuele vrijheid bij het aangaan van een verkoop op lijfrente is groot. Onderstaand een opsomming van kenmerken die in een overeenkomst kunnen worden opgenomen.

  • Lijfrente op de langstlevende; Een verkoop kan ook worden aangegaan door meerdere personen. Dan kan er gekozen worden om de rente te halveren wanneer één van de verkopers komt te overlijden, of anderzijds de volle lijfrente te betalen aan de langstlevende.
  • Volle of naakte eigendom; Mag een verkoper wel of niet blijven wonen in de huidige woning en heeft hij dus een recht van vruchtgebruik. Het vruchtgebruik zelf kan beperkt worden, zodat alleen de verkoper de woning mag bewonen en deze niet mag
    verhuren. Wat gebeurt met de hoogte van de lijfrente wanneer u het vruchtgebruik opgeeft en verhuist naar een verzorgingstehuis.
  • Boeketbetaling. Naast de lijfrente is het mogelijk dat de koper een gedeelte van de woningwaarde direct bij aanvang van de overeenkomst betaalt.
  • Indexering van de rente; Door inflatie kan de koopkracht van de rentesom wijzigen. Om dit te voorkomen kan afgesproken worden om de rente te indexeren, bijvoorbeeld aan een inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een stijging of daling van de woningprijzen zal terugkomen in het inflatiecijfer en daarmee doorgaans een ondergeschikte rol spelen, alhoewel een verkoper dus geen feitelijk voordeel meer heeft van stijgende huizenprijzen.
  • Verantwoordelijkheid voor het onderhoud;
  • Maximale lijfrente; Een verkoper zal dit doorgaans liever niet opgenomen zien; het doet afbreuk aan zijn gevoel van financiële zekerheid dat juist een basis is voor een contract, maar er kan een maximale looptijd van de lijfrente worden afgesproken.

Contractbreuk

Wanneer de koper zich niet aan de lijfrente verplichting houdt dan is de verkoper beschermt zoals een bank bij een hypothecaire lening. Komt de koper zijn afspraken niet na, dan wordt de verkoper weer eigenaar van het onroerend goed.
Een verkoop op lijfrente-overeenkomst wordt altijd notarieel opgemaakt en vanaf dan is het onroerend goed belast. In feite krijgt de verkoper een vorm van hypotheekrecht op het goed wat hij verkoopt.