Praktijkvoorbeeld Pensioen

Praktijkvoorbeeld: Pensioenplanning & Zelfstandigen

Wanneer we een uitstapje maken en kijken naar de pensioenplanning in het algemeen. Enerzijds wordt pensioenplanning steeds flexibeler en daarnaast zien we dat steeds meer (jonge) mensen kiezen voor een bestaan als zelfstandige. Dit heeft grote gevolgen voor de pensioenopbouw en de keuzes die gemaakt kunnen worden.

Het opbouwen van pensioen is kostbaar en de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Absolute pensioen- en koopkrachtzekerheid voor de (verre) toekomst is niet te geven. Voor velen zal het zelfs moeilijk blijken om voldoende pensioen op te bouwen om vanaf het 65e levensjaar, 30 jaar lang onbekommerd te kunnen genieten.

Maar naast het pensioen zien we vaak dat iemand gedurende zijn leven ook spaart, belegt een huis koopt of anderszins vermogen opbouwt. Een goede pensioenplanning kan er dan ook uit bestaan dat je enkel het risico afdekt dat je bijzonder oud wordt. Stel dat alleen pensioen wordt opgebouwd voor het geval men ouder wordt dan 80. De pensioenpremie zal dan een stuk lager liggen en de maandelijkse pensioenuitkering een stuk hoger; de verzekeraar loopt immers een veel kleiner risico op uitkeren. Het gat tussen de 65 en 80 kan dan opgevuld worden met bijvoorbeeld het te gelde maken van de eigen woning middels een maandelijkse inkomen uit de verkoop-op-lijfrente.