Jongeren

Voordelen voor jongeren – volle eigendom

Naast voordelen voor ouderen kan verkoop op lijfrente ook voordelen hebben voor jongeren. In dat geval gaat het doorgaans om verkoop met de volle eigendom, waarbij de jongere geen verkoper is maar koper. In dit geval kan de jongere met een beperkt startkapitaal een woning kopen, met de verplichting jaarlijks een lijfrente vergoeding te betalen.
De uitwerking van de verkoop op lijfrente ligt in deze situatie dichterbij die van een reguliere hypotheek; afgezien van het feit dat het een kanscontact blijft. In de praktijk zal deze overeenkomstvorm met name van toepassing zijn voor ouders die hun woning willen verkopen aan een de kinderen.

Verkoop op lijfrente & schenking

Wanneer ouders een huis aan kinderen verkopen dient dit te gebeuren op basis van een marktconforme prijs, anders moet er schenkingsrecht worden afgedragen aan de fiscus.