Onterven

Kinderen onterven

Mocht de insteek zijn om kinderen te onterven, dan is dit in de praktijk in het algemeen moeilijk te bereiken. Potverteren, ofwel alles opmaken is doorgaans het enige goede advies wat gegeven kan worden. Dit brengt echter vaak ook nieuwe financiële onzekerheid met zich mee. Verkoop op lijfrente is een van de weinige middelen om in de praktijk zowel te kunnen onterven alsook zelf weinig financiële risico’s te lopen.