Berekening

Berekening van de lijfrente

De hoogte van de te betalen lijfrente is een lastige berekening.
Als stelregel wordt de jaarlijkse lijfrente vermenigvuldigd met het aantal nog te verwachte levensjaren. Hierbij moet de uitkomst ten minste boven 5/12 van de woningwaarde liggen. De uitkomst zal lager liggen dan 12/12 omdat de koper een groter risico draagt.

Een correcte berekening is afhankelijk van meerdere factoren. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • De levensverwachting van de verkoper(s).
  • De getaxeerde waarde van de woning. Doorgaans zal deze wat lager liggen dan een verkoopprijs, zoals dit ook het geval is bij bijvoorbeeld de verkoop van een verhuurde woning.
  • Van de woningwaarde zal bij de berekening van de lijfrente worden afgetrokken het bij aanvang betaalde boeketbedrag.
  • Bij de lijfrente zal worden afgetrokken de waarde van het vruchtgebruik. De waarde van het vruchtgebruik is vergelijkbaar met een huurpenning. Een verkoper zal geen huur hoeven te betalen, maar indirect zal hiervoor wel worden gecompenseerd bij de berekening van de lijfrente.