Schenkingsrecht

Schenkingsrecht

De verplichting tot uitkering van de lijfrente heeft een vast te stellen waarde. Deze waarde zal onderling overeengekomen zijn, maar liggen in de buurt van de waarde van het blote eigendom. Wanneer deze waarde teveel afwijkt zal de belastingdienst dit beschouwen als een schenking waarover schenkingsrecht verschuldigd is.