Box 1 – Lijfrenteuitkering

Lijfrente en Inkomstenbelasting

In de praktijk zijn de bekendste lijfrentes, de lijfrenten die worden uitgekeerd worden op basis van een koopsompolis. In het algemeen wordt een koopsompolis afgesloten bij een verzekeraar om inkomsten naar de toekomst door te schuiven. Fiscaal is dit gunstig omdat de verschuldigde inkomstenbelasting mee opschuift. In plaats van inkomstenbelasting direct af te rekenen met de fiscus, gebeurt dit op een later tijdstip, bijvoorbeeld na de pensionering, op een moment dat het inkomen is teruggevallen en daarmee dus ook de hoogte van de inkomstenbelasting.

Géén uitgesteld inkomen

Bij verkoop op lijfrente is er geen sprake van uitgesteld inkomen, er is sprake van een verkoop van onroerend goed die niet in één betaling wordt afgerond, maar waarvoor een andere afspraak gemaakt is tussen koper en verkoper. Box 1 inkomstenbelasting, waaronder doorgaans lijfrente-uitkeringen vallen is in deze situatie dan ook niet van toepassing. Feitelijk is de lijfrente niets meer dan de betaling van de verkoopprijs in delen.

Bij de overdracht dient er overdrachtsbelasting afgedragen te worden aan de belastingdienst en in het geval van vruchtgebruik valt de waarde van dit recht tot vruchtgebruik onder box 3 vermogensbelasting.